یافتن محصولات و سرویس ها

هاست ربات تلگرام 1
فضای میزبانی نامحدود

پهنای باند نامحدود

رم اختصاصی 256 مگابایت

پردازنده اختصاصی 1 هسته

محدودیت پردازنده 50 درصد

انتخاب نسخه php

انتخاب نسخه Ruby

انتخاب نسخه python

انتخاب نسخه perl

پشتیبانی از redis - MySQL و ...

گواهی اس اس ال رایگان

بدون محدودیت در اجرای فانکشن های php

پشتیبانی از cgi

پشتیبانی از Shell Access

دارای آنتی شلر قوی CXS و ClamAV

امنیت نگه داری فایل ها

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

نصب کننده خودکار انواع اسکریپت

8,000تومان ماهانه
هاست ربات تلگرام 2
فضای میزبانی نامحدود

پهنای باند نامحدود

رم اختصاصی 512 مگابایت

پردازنده اختصاصی 2 هسته

محدودیت پردازنده 60 درصد

انتخاب نسخه php

انتخاب نسخه Ruby

انتخاب نسخه python

انتخاب نسخه perl

پشتیبانی از redis - MySQL و ...

گواهی اس اس ال رایگان

بدون محدودیت در اجرای فانکشن های php

پشتیبانی از cgi

پشتیبانی از Shell Access

دارای آنتی شلر قوی CXS و ClamAV

امنیت نگه داری فایل ها

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

نصب کننده خودکار انواع اسکریپت

10,000تومان ماهانه
هاست ربات تلگرام 3
فضای میزبانی نامحدود

پهنای باند نامحدود

رم اختصاصی 1 گیگابایت

پردازنده اختصاصی 2 هسته

محدودیت پردازنده 70 درصد

انتخاب نسخه php

انتخاب نسخه Ruby

انتخاب نسخه python

انتخاب نسخه perl

پشتیبانی از redis - MySQL و ...

گواهی اس اس ال رایگان

بدون محدودیت در اجرای فانکشن های php

پشتیبانی از cgi

پشتیبانی از Shell Access

دارای آنتی شلر قوی CXS و ClamAV

امنیت نگه داری فایل ها

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

نصب کننده خودکار انواع اسکریپت

12,000تومان ماهانه
هاست ربات تلگرام 4
فضای میزبانی نامحدود

پهنای باند نامحدود

رم اختصاصی 2 گیگابایت

پردازنده اختصاصی 2 هسته

محدودیت پردازنده 80 درصد

انتخاب نسخه php

انتخاب نسخه Ruby

انتخاب نسخه python

انتخاب نسخه perl

پشتیبانی از redis - MySQL و ...

گواهی اس اس ال رایگان

بدون محدودیت در اجرای فانکشن های php

پشتیبانی از cgi

پشتیبانی از Shell Access

دارای آنتی شلر قوی CXS و ClamAV

امنیت نگه داری فایل ها

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

نصب کننده خودکار انواع اسکریپت

15,000تومان ماهانه
هاست ربات تلگرام 5
فضای میزبانی نامحدود

پهنای باند نامحدود

رم اختصاصی 4 گیگابایت

پردازنده اختصاصی 4 هسته

محدودیت پردازنده 80 درصد

انتخاب نسخه php

انتخاب نسخه Ruby

انتخاب نسخه python

انتخاب نسخه perl

پشتیبانی از redis - MySQL و ...

گواهی اس اس ال رایگان

بدون محدودیت در اجرای فانکشن های php

پشتیبانی از cgi

پشتیبانی از Shell Access

دارای آنتی شلر قوی CXS و ClamAV

امنیت نگه داری فایل ها

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

نصب کننده خودکار انواع اسکریپت

18,000تومان ماهانه
هاست ربات تلگرام 6
فضای میزبانی نامحدود

پهنای باند نامحدود

رم اختصاصی 8 گیگابایت

پردازنده اختصاصی 6 هسته

محدودیت پردازنده 100 درصد

انتخاب نسخه php

انتخاب نسخه Ruby

انتخاب نسخه python

انتخاب نسخه perl

پشتیبانی از redis - MySQL و ...

گواهی اس اس ال رایگان

بدون محدودیت در اجرای فانکشن های php

پشتیبانی از cgi

پشتیبانی از Shell Access

دارای آنتی شلر قوی CXS و ClamAV

امنیت نگه داری فایل ها

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی

نصب کننده خودکار انواع اسکریپت

24,000تومان ماهانه