یافتن محصولات و سرویس ها

سرور مجازی آلمان رم 1

رم اختصاصی : 1 گیگابایت

هارد اختصاصی : 50 گیگابایت

پردازنده : 2 هسته

آی پی اختصاصی : 1 عدد

مجازی ساز : virtualizor(KVM)

تحویل و نصب سیستم عامل : اتوماتیک

سیستم عامل : مورد نظر

دیتاسنتر : هتزنر آنلاین

دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین
25,000تومان ماهانه
69,000تومان سه ماهه
سرور مجازی آلمان رم 2

رم اختصاصی : 2 گیگابایت

هارد اختصاصی : 70 گیگابایت

پردازنده : 3 هسته

آی پی اختصاصی : 1 عدد

مجازی ساز : Vmware ESXI 6

تحویل و نصب سیستم عامل : اتوماتیک

سیستم عامل : مورد نظر

دیتاسنتر : هتزنر آنلاین

دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین
29,000تومان ماهانه
80,000تومان سه ماهه
سرور مجازی آلمان رم 4

رم اختصاصی : 4 گیگابایت

هارد اختصاصی : 100 گیگابایت

پردازنده : 4 هسته

آی پی اختصاصی : 1 عدد

مجازی ساز : virtualizor(KVM)

تحویل و نصب سیستم عامل : اتوماتیک

سیستم عامل : مورد نظر

دیتاسنتر : هتزنر آنلاین

دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین
49,000تومان ماهانه
145,000تومان سه ماهه
سرور مجازی آلمان رم 6

رم اختصاصی : 6 گیگابایت

هارد اختصاصی : 120 گیگابایت

پردازنده : 6 هسته

آی پی اختصاصی : 1 عدد

مجازی ساز : virtualizor(KVM)

تحویل و نصب سیستم عامل : اتوماتیک

سیستم عامل : مورد نظر

دیتاسنتر : هتزنر آنلاین

دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین
69,000تومان ماهانه
180,000تومان سه ماهه
سرور مجازی آلمان رم 8

رم اختصاصی : 8 گیگابایت

هارد اختصاصی : 130 گیگابایت

پردازنده : 7 هسته

آی پی اختصاصی : 1 عدد

مجازی ساز : virtualizor(KVM)

تحویل و نصب سیستم عامل : اتوماتیک

سیستم عامل : مورد نظر

دیتاسنتر : هتزنر آنلاین

دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین
85,000تومان ماهانه
230,000تومان سه ماهه
سرور مجازی آلمان رم 12

رم اختصاصی : 12 گیگابایت

هارد اختصاصی : 160 گیگابایت

پردازنده : 8 هسته

آی پی اختصاصی : 1 عدد

مجازی ساز : virtualizor(KVM)

تحویل و نصب سیستم عامل : اتوماتیک

سیستم عامل : مورد نظر

دیتاسنتر : هتزنر آنلاین

دارای پنل خاموش و روشن

نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرعت بالا

دارای پینگ پایین
110,000تومان ماهانه
300,000تومان سه ماهه