یافتن محصولات و سرویس ها

سرور مخصوص ربات 1

رم اختصاصی : 1 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (1 الی 3 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 30 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


24,000تومان ماهانه
سرور مخصوص ربات 2

رم اختصاصی : 2 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (1 الی 3 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 40 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


34,000تومان ماهانه
سرور مخصوص ربات 3

رم اختصاصی : 4 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (2 الی 5 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 50 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


60,000تومان ماهانه
سرور مخصوص ربات 4

رم اختصاصی : 6 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (3 الی 4 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 60 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


75,000تومان ماهانه
سرور مخصوص ربات 5

رم اختصاصی : 8 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (3 الی 6 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 80 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


89,000تومان ماهانه
سرور مخصوص ربات 6

رم اختصاصی : 12 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (5 الی 8 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 300 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


120,000تومان ماهانه
350,000تومان سه ماهه
سرور مخصوص ربات 7

رم اختصاصی : 16 گیگابایت

پردازنده اختصاصی : (5 الی 8 هسته بر اساس مصرف)

هارد اختصاصی : 500 گیگابایت + 50 گیگابایت هدیه (ssd)

سیستم عامل : اوبونتو ( درخواستی )

سرعت بالا

پینگ مناسب

پشتیبانی 24 ساعته

آپتایم بالا و بدون قطعی


مخصوص ضد اسپم


140,000تومان ماهانه
370,000تومان سه ماهه