یافتن محصولات و سرویس ها

هاست سی پنل 512 مگابایت

فضای میزبانی : 512 مگابایت

پهنای باند : 10 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
5,000تومان ماهانه
هاست سی پنل 1 گیگابایت

فضای میزبانی : 1024 مگابایت

پهنای باند : 64 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
6,000تومان ماهانه
هاست سی پنل 2 گیگابایت

فضای میزبانی : 2048 مگابایت

پهنای باند : 96 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
8,000تومان ماهانه
هاست سی پنل 4 گیگابایت

فضای میزبانی : 4096 مگابایت

پهنای باند : 128 گیگابایت

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
10,000تومان ماهانه
هاست سی پنل 6 گیگابایت

فضای میزبانی : 6144 مگابایت

پهنای باند : 256 گیگابایت

پارک دامنه :5 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
12,000تومان ماهانه
هاست سی پنل 8 گیگابایتی

فضای میزبانی : 8192 مگابایت

پهنای باند : 512 گیگابایت

پارک دامنه :5 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
14,000تومان ماهانه
هاست سی پنل نامحدود

فضای میزبانی : نامحدود

پهنای باند : نامحدود

پارک دامنه : 2 عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

کنترل پنل : Cpanel / WHM

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
25,000تومان ماهانه