یافتن محصولات و سرویس ها

هاست دایرکت ادمین 512 مگابایت

فضای میزبانی : 512 مگابایت

پهنای باند : 10 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 5 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
5,000تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین 1 گیگابایت

فضای میزبانی : 1024 مگابایت

پهنای باند : 30 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
6,000تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین 2 گیگابایت

فضای میزبانی : 2048 مگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
8,000تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین 4 گیگابایت

فضای میزبانی : 4096 مگابایت

پهنای باند : 50 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
10,000تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین 6 گیگابایت

فضای میزبانی : 6144 مگابایت

پهنای باند : 100 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
12,000تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین 8 گیگابایت

فضای میزبانی : 8192 مگابایت

پهنای باند : 150 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 10 عدد

اکانت ایمیل : 10 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
14,000تومان ماهانه
هاست دایرکت ادمین نامحدود

فضای میزبانی : نامحدود

پهنای باند : 200 گیگابایت

پارک دامنه : دو عدد

MySQL دیتابیس: 20 عدد

اکانت ایمیل : 20 عدد

موارد فعال : ruby-python-php-redis

کنترل پنل : DirectAdmin

سیستم عامل : Cloud Linux ( ابری )

وب سرور : آخرین نسخه Litespeed

سیستم هوشمند انتخاب نسخه php : بله

امکان بک آپ گیری توسط کاربر : بله

بک آپ گیری هفتگی از سرور : بله

آپتایم : 99%
25,000تومان ماهانه